Doučované předměty
Anglický jazyk (11)Český jazyk (12)Dějepis (1)Ekonomie a účetnictví (1)Francouzský jazyk (2)Fyzika (3)Hudební výchova (1)Chemie (3)Informatika (1)Italský jazyk (1)Latinský jazyk (0)Matematika (14)Německý jazyk (0)Ruský jazyk (1)Španělský jazyk (1)Výtvarná výchova (0)Zeměpis (3)
Doporučte nás svým známým na Facebooku

Zeměpis

Zeměpis to jsou světadíly, metropole, mapy a hospodářství zemí. Při otevření atlasu však tápete a slepá mapa je pro vás učiněné zlo? Zkuste přijít na chuť zeměpisu s našimi lektory. Objasní vám vztahy v politickém zeměpise, vysvětlí zákonitosti v zeměpise obecném i obávaná slepá mapa už pro vás nebude problém.

Lektoři předmětu

MiniaturaJana HrabačkováMiniaturaZuzana BoučkováMiniaturaAnna Michaela Kučerová