Ing. Michaela Entrichová

Po studiu na gymnáziu v Jaroměři docházela na jednoleté pomaturitní studium anglického jazyka, na jehož konci složila mezinárodně uznávanou Cambridge zkoušku First Certificate úrovně B2. Téhož roku absolvovala dvoutýdenní kurz francouzské jazyka v Nice ve Francii a poté dvoutýdenní kurz anglického jazyka ve Sliemě na Maltě. Na vysoké škole vystudovala obor Cizí jazyky pro cestovní ruch v kombinaci Anglický jazyk - Francouzský jazyk na Univerzitě Hradec Králové a získala bakalářský titul. Výborně ohodnocenou bakalářskou práci psala v anglickém jazyce na téma Ženy v britské literatuře. Ve studiu pokračovala v Praze na Vysoké škole obchodní v oboru Management cestovního ruchu, kde si osvojila techniky managementu, řízení lidí, projektového vedení, personalistiky a další. Odpromovala za výbornou, stejné hodnocení dostala z diplomové práce, která se věnovala tudorovské monarchii vládnoucí v Anglii v 16. století.

S výukou anglického jazyka začala v roce 2006 a během následujících let získávala více a více studentů různých věkových kategorií. V současné době soukromě doučuje děti, dospělé i penzisty. Od roku 2011 vyučuje i francouzský jazyk a má zkušenosti i s doučováním českého jazyka pro cizince. Z dalších pracovních aktivit lze uvést překlady korespondence ve firmě Profo, tlumočení zahraničních studentů, tlumočení na dvoudenním kurzu v Budapešti a za svou největší životní pracovní zkušenost považuje tlumočení různých aktivit kongresu TISSA 2011 včetně tlumočení zahajovacích řečí hejtmana královéhradeckého kraje, náměstka primátora a dalších významných osobností Hradce Králové. V roce 2015 vycestovala do Berlína, Amsterdamu a Londýna jako součást organizačního týmu Corporate Parity, s.r.o., kde se starala o návštěvníky konferencí, jimiž byli zástupci všech světových zemí.

Mezi právníky světových firem a managery společností jako je Coca Cola či DPD potkala mnoho zajímavých lidí, od kterých načerpala spoustu inspirace a obchodního přístupu. Projekt Doučování Doma založila v listopadu 2012 v Hradci Králové. Začínala se třemi spolupracujícími lektory a obklopena skvělými lidmi (velké poděkování pro: Zdeněk Klikar - IT systémy, Jitka Mikešová - marketingové podklady, AUDITUM, s.r.o. - účetní a daňové poradenství) vybudovala tým čítající průměrně 20 lektorů. V září 2015 otevřela kancelář a zároveň učebnu v centru Hradce Králové, v ulici Chelčického 328. V létě 2016 poprvé pořádala letní příměstské kurzy anglického jazyka pro žáky a studenty základních a středních škol a obsadila všechny tři turnusy. Po neustále rostoucí klientele v Hradci Králové se rozhodla nabídnout stejné služby i v sousedním městě Pardubicích a to od roku 2017. Na podzim 2017 byl projekt Doučování Doma oceněn titulem „Živnostník roku Královéhradeckého kraje". Soutěž je pořádána Českou spořitelnou, firmou Vodafone, Hospodářskými novinami a dalšími významnými subjekty na českém trhu, proto je umístění na 3. místě obrovským úspěchem a je na něj náležitě pyšná.