Leona H.

Leona H.

Leona se narodila v Hradci Králové, kde také celý život bydlí. Její záliba v chemii a biologii rostla už od základní školy. Střední škola v Hořicích její zájem ještě prohloubila. Na základní i střední škole se pravidelně účastnila biologických olympiád. Protože si mezi volitelnými předměty vždy vybírala ty, které souvisely s biologií a chemií mohla pomáhat spolužákům s pochopením učiva, především s názvoslovím nebo chemickými výpočty. 

Již při své maturitní práci se věnovala experimentům v profesionální chemické laboratoři. Leona mimo chemie a biologie maturovala i českého jazyka a angličtiny. Po studiu střední školy v Hořicích se Leona rozhodla věnovat chemii i nadále. Proto si podala přihlášku na Fakultu chemicko-technologickou Univerzity Pardubice. Na univerzitě úspěšně absolvovala čtyřletý bakalářský obor Hodnocení a analýza potravin. Ve stejném oboru pokračovala i v navazujícím studiu. Po úspěšném absolvování a získání titulu inženýr je v současnosti Leona studentkou druhého ročníku doktorského studia. Její vědecké zaměření a výzkum se týká obecné mikrobiologie a mikrobiologie potravin. 

Svůj volný čas ráda tráví v přírodě, jezdí na kole nebo relaxuje u dobré knížky. Čte knížky všech žánrů, ale nejraději má detektivky.