Eva K.

Eva navštěvovala gymnázium v ​​Novém Bydžově, kde složila maturitní zkoušku z českého a anglického jazyka, dějepisu a zeměpisu.

Nyní studuje v prvním ročníku na univerzitě v Pardubicích obor Historicko-literární studia.

Ve volném čase se ráda věnuje hraní divadla, četbě a psaní vlastní poezie.

Ochotně pomůže komukoliv, kdo se v češtině příliš nevyžívá a trpělivě vysvětlí každý její jazykový vrtoch.