Kristýna S.

Kristýna S.

Kristýna nyní studuje třetím rokem na Univerzitě Hradec Králové obor Management cestovního ruchu na Fakultě informatiky a managementu. V minulosti studovala na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové, kde úspěšně složila maturitní zkoušku z matematiky, českého, anglického a ruského jazyka. Po ukončení vysokoškolského studia by se chtěla stát překladatelkou a tlumočnicí.

Cizím jazykům se věnuje už od dětství. Anglický jazyk se učí již 17 let. Ze základní školy si odnesla mnoho diplomů za anglické soutěže a olympiády, na gymnáziu se nadále účastnila olympiád. Za jeden ze svých seminářů si zvolila Advanced English na úrovni B2-C1 a úspěšně složila zkoušku LanguageCert International ESOL na úrovni C1 a byla ohodnocena nejvyšší známkou High Pass. Dále se na vysoké škole učí německý jazyk a ruský jazyk, který studovala už na gymnáziu.

Ve svém volném čase se učí základy španělštiny a v budoucnu by se chtěla učit ještě norsky, nizozemsky a čínsky. Kromě cizích jazyků tráví svůj čas čtením knih, procházkami a plaváním. Jejím snem je pravidelně cestovat a svůj život za pár let si představuje v zahraničí.

Ráda pomůže dětem, starším studentům i dospělým se v angličtině zlepšit.