Jana B.

Jana B.

Jana studuje druhým rokem na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Je absolventskou Gymnázia J. K. Tyla, kde odmaturovala z českého jazyka, německého jazyka, základů společenských věd a z hudební výchovy. 

 Zkušenosti s doučováním získala již během středoškolského studia, kdy pomáhala žákům s přípravou do hodin českého jazyka a soukromě vyučuje hru na klavír. Ke každému žákovi přistupuje individuálně a snaží se, aby byla výuka pro žáka zábavou.

 Ve volném čase se věnuje hře na klavír, zpěvu a nyní se učí základy hry na kytaru. Ráda navštěvuje divadelní představení a koncerty ve filharmonii.