Viktor V.

Viktor V.

Viktor se věnoval vzdělávání dětí již na gymnáziu, kde doučoval matematiku, chemii a fyziku. Dále připravoval děti ze základních škol na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Na gymnáziu také absolvoval seminář pedagogiky a psychologie, díky kterému se zúčastnil mnoha vzdělávacích a výukových akcí, mimo jiné vyučoval po dobu jednoho roku, jednou týdně ve zdejší 6. třídě a vedl několik výukových projektů pro mladší studenty. Úspěšně odmaturoval z matematiky, matematiky rozšiřující, biologie, českého a anglického jazyka. Nyní studuje prvním rokem na Univerzitě Hradec Králové bakalářský obor matematika a biologie se zaměřením na vzdělávání. A v budoucnu by se tak rád věnoval výuce matematiky a biologie na gymnáziu nebo na střední škole.

Ve volném čase si Viktor rád čte, v poslední době především odbornou literaturu nebo beletrii. Několik let se věnoval ragby, jakožto hráč i rozhodčí. Hraje na klarinet a na gymnáziu byl součástí školního sboru. Všeobecně rád poslouchá hudbu a věnuje se jí v mnoha směrech. Rád tráví čas s přáteli.