Adam D.

Adam je studentem 1. ročníku navazujícího magisterského studia na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, obor český jazyk a literatura a německý jazyk pro střední školy. Dříve studoval na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové, kde maturoval z češtiny, angličtiny, němčiny a zeměpisu.

Po nástupu na vysokou školu pomáhá s výukou češtiny několika žákům základní školy. Po dokončení magisterského studia by rád pracoval jako učitel na střední škole nebo gymnáziu.

Ve volném čase se věnuje lyžování nebo jízdě na kole.