Zeměpis

Zeměpis, to jsou světadíly, metropole, mapy a hospodářství zemí. Při otevření atlasu však tápete a slepá mapa je pro vás učiněné zlo? Zkuste přijít na chuť zeměpisu s našimi lektory. Objasní vám vztahy v politickém zeměpise, vysvětlí zákonitosti v zeměpise obecném i obávaná slepá mapa už pro vás nebude problém.