Přírodověda a Vlastivěda

Přírodopis je souborné označení pro skupinu přírodních věd, které přímo zkoumají živou a neživou přírodu. Zahrnuje vědy, které přímo popisují živou a neživou přírodu na Zemi. Vlastivěda je soubor přírodovědných a společenskovědných poznatků o vlasti, popřípadě o nějakém jejím regionu.