Český jazyk

Čeština, to je 42 písmen, 10 slovních druhů, 7 pádů, 3 jmenné rody a hlavně měkké a tvrdé „I". Čeština ve škole je však i literatura, čtenářské deníky a slohové práce. Tápete v gramatice, ale i v literatuře a slohu? Čekají vás maturita nebo přijímací zkoušky? Naši lektoři vám rádi pomohou a díky procvičování, diktátům a třeba i práci s textem se pro vás čeština stane hračkou.